نویسنده = پریسا نجفلو
تعداد مقالات: 3
1. بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)

دوره 10، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 155-175

پریسا نجفلو؛ جعفر یعقوبی؛ نفیسه صلاحی مقدم


2. تحلیل تأثیر هوش هیجانی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت مدرس

دوره 9، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 97-114

امیر نعیمی؛ نفیسه صلاحی مقدم؛ پریسا نجفلو