نویسنده = ������ �������������� ������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. دشواری‌های برابریابی اصطلاحات آموزش عالی از عربی به فارسی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1389، صفحه 87-106

معصومه مرادی؛ سید محمدرضا ابن الرسول