نویسنده = �������� �������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و اعتباریابی مقیاس توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت ‌علمی در آموزش، یادگیری و پژوهش

دوره 12، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 7-39

محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ سید هدایت اله داورپناه؛ آرش یدالهی ده چشمه