نویسنده = ��������������������������� ����������������
ملزومات برگزاری دوره‌های آموزشی برای توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی: مطالعه موردی

دوره 9، شماره 33، خرداد 1395، صفحه 39-61

محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله‌زاده


آسیب‌شناسی کیفیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دوره 8، شماره 32، اسفند 1394، صفحه 137-163

غلامحسین عبدالله‌زاده؛ محمدشریف شریف‌زاده