نویسنده = مجتبی معظمی
معیارهای چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

سیده نیلوفر شامرادی؛ نرگس حسن مرادی؛ مجتبی معظمی


تبیین نقش اعتبارسنجی در بین‌المللی شدن نظام آموزش عالی: نظریه برخاسته از داده‌ها

دوره 15، شماره 58، تیر 1401، صفحه 75-91

آذر عباسی؛ مقصود فراستخواه؛ مجتبی معظمی


معیارهای چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

دوره 14، شماره 55، آذر 1400، صفحه 163-182

سیده نیلوفر شامرادی؛ نرگس حسن مرادی؛ مجتبی معظمی