نویسنده = ���������� �������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها، روش‌ها و چالش‌ها

دوره 11، شماره 41، بهار 1397، صفحه 59-88

غلامحسین حسینی نیا؛ سید شمس الدین موسوی