نویسنده = ������ ���������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه فرهنگ سازمان و کیفیت ماندگاری

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 9-26

عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ طیبه ارجمندی