نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. موانع و چالش های شکل گیری دانشگاه کارآفرین در ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 89-103

کریم کیاکجوری؛ فروغ رودگر نژاد؛ سیده مریم حسینی