نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. الگوی کاربردی هدایت راهبردی نظام اطلاعات دانشگاه

دوره 2، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 121-140

جعفر ترک زاده؛ علیمحمد احمدوند