نویسنده = ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مقایسه‌ای ساختار سازمانی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 7، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 77-98

ریحانه رامشگر؛ سعید رجایی پور؛ سید علی سیادت


2. بررسی رابطة بین عدالت سازمانی و هویت سازمانی در میان کارمندان دانشگاه اصفهان

دوره 6، شماره 21، بهار 1392، صفحه 89-101

سید علی سیادت؛ محمدرسول راهسار؛ لیلا زارع زاد