نویسنده = غلامرضا یادگارزاده
تعداد مقالات: 2
1. حرفة علمی (دانشگاهی)

دوره 6، شماره 21، خرداد 1392، صفحه 61-88

یورگن آندرس؛ غلامرضا یادگارزاده (مترجم)؛ کورش فتحی واجارگاه (مترجم)


2. ضریب تأثیر مجلات حوزه تعلیم و تربیت: نقد و تحلیلی مستند

دوره 4، شماره 13، خرداد 1390، صفحه 93-120

اسپاسیا توگیا؛ نیکلاس گیلیس؛ غلامرضا یادگارزاده