نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ابعاد و مؤلّفه‌های آموزش مهندسی: تحلیلی مبتنی بر ائتلاف‌های بین‌المللی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 35-60

حسین مطهری نژاد؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ محمود یعقوبی