نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تبیین الگوی قضاوت دانشجویان بر اساس جهت‌گیری‌های ارزشی و فرهنگی آنان

دوره 13، شماره 50، تابستان 1399، صفحه 31-65

جعفر ترک زاده؛ لیلا ثواب


2. ارزشیابی تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 4، شماره 15، پاییز 1390، صفحه 59-73

جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ حمیده زاهدی