کلیدواژه‌ها = برنامه‌های درسی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی نظام‌های اعتبارسنجی برنامه‌های درسی رشته‌های فنی و مهندسی در جهان (نهادها، معیارها و فرایندها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

امید امراله؛ ابراهیم خدایی؛ رضا محمدی