تبیین نقش بالندگی کارکنان بر تسهیم دانش در سازمان سنجش آموزش کشور

دوره 11، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 199-218

آراسته حسین زاده؛ ثنا صفری


شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت و افت تحصیلی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)

دوره 13، شماره 49، خرداد 1399، صفحه 7-35

معصومه داوری نیا؛ مریم کیان؛ سید علیرضا افشانی


مقایسه ادراک استادان و نومعلمان از نقش دانشگاه فرهنگیان در ارتقای بالندگی‌حرفه‌ای دانشجومعلمان

دوره 14، شماره 55، آذر 1400، صفحه 7-24

محمد علی پور؛ هادی پورشافعی؛ محمد علی رستمی نژاد؛ حسن ضابط


تحلیل ساختاری-محتوایی برنامه ‏های راهبردی دانشگاه‏ها در سطح ملی، آسیایی و جهان اسلام

دوره 14، شماره 56، دی 1400، صفحه 7-35

شعله ارسطوپور؛ یعقوب مهارتی؛ مهدی زاهدی نوقابی؛ نرگس ملکوتی؛ بهار قادری؛ فاطمه ذاکری فرد؛ مریم شعبانی؛ نازنین زهرا محمدیان


بررسی کارایی واحدهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در اجرای پایان‌نامه‌های دانشجوئی مشترک با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 15، شماره 59، مهر 1401، صفحه 7-20

مهرنوش میرزایی بافتی؛ سیما ساور سفلی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ صفت الله رحمانی اندبیلی؛ پریسا کرباسی؛ آرمان بخشی جهرمی


طراحی مدل پارادایمی دانشگاه باز: براساس پارادایم نوآوری باز

دوره 15، شماره 58، تیر 1401، صفحه 32-54

معصومه تجری؛ عادل زاهد بابلان؛ تقی اکبری؛ مهدی معینی کیا


کاربرد ارزیابی درونی برای بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی (مورد مطالعه: گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه ملایر)

دوره 13، شماره 52، بهمن 1399، صفحه 35-69

سحر زمانیان؛ هانیه کلانتری دهقی؛ عباس خاکپور؛ رضا محمدی


بررسی ابعاد کارراهه شغلی در اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه ارومیه)

دوره 14، شماره 56، دی 1400، صفحه 36-56

محمد فتاحی؛ حسن قلاوندی؛ محمد حسنی


بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان با استفاده از رویکرد ترکیبی مدل کانو و QFD

دوره 13، شماره 49، خرداد 1399، صفحه 37-64

محمدعلی فرقانی؛ مسعود رشیدی نژاد؛ سعید گلشن؛ سمانه دربندی


تجاری سازی دانش مبتنی بر نقش دوسوتوانی سازمانی در آموزش عالی

دوره 14، شماره 54، شهریور 1400، صفحه 43-64

اکرمه السادات یعقوبی؛ یلدا دلگشایی؛ لیلا حسینی؛ فرشته کردستانی


تعیین ساختار ارتباطی سلامت روان و پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی استرس بیماری کووید-19

دوره 15، شماره 58، تیر 1401، صفحه 55-74

سید تاج الدین منصوری؛ حمیدرضا عظمتی؛ اسماعیل ضرغامی


بازاریابی رابطه‌مند در آموزش عالی: عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری دانشجویان به دانشگاه

دوره 14، شماره 56، دی 1400، صفحه 57-75

زهرا خسروی پور؛ احمد زندوانیان؛ مهدی رحیمی