آسیب‌شناسی مراکز پژوهشی استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی

2 استادیار مرکز تحقیقات آزمون و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور

3 کارشناس پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده

طرح حاضر با هدف ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی استان قم در بعد فرآیندهای داخلی، نتایج کسب شده و ارائه چارچوب ادراکی مناسب در خصوص ارزیابی عملکرد این مراکز به انجام رسیده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامة محقق ساخته بوده است. داده‌های پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه‌های تحقیق در 7 پژوهشگاه‌ گردآوری شده و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و تعیین نرخ‌های رشد صورت گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از وجود نقاط قوت در شاخص‌های مربوط به طرح‌های تحقیقاتی مصوب و خاتمه‌یافته، مقالات منتشرشده در مجلات معتبر داخلی، کتاب‌های تألیفی، مشارکت اعضای هیئت علمی در راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، برگزاری کارگاه‌های علمی تخصصی، گردهمایی‌های علمی و انتشار کتب و نشریات بوده است؛ با این حال، شاخص‌های مربوط به مقالات همایش‌های خارجی، کتاب‌های ترجمه‌شده، سخنرانی‌های علمی و جلسات مباحثه، و افتخارات پژوهشی در جشنواره‌های علمی و پژوهشی بین‌المللی، از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده است. در نهایت نیز چارچوب ادراکی مربوط به ارزیابی عملکرد این مراکز، ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]