بررسی تطبیقی نظام‌های اعتبارسنجی برنامه‌های درسی رشته‌های فنی و مهندسی در جهان (نهادها، معیارها و فرایندها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

2 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 استادیار سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل نگاشت نهادی، معیارها و فرایندهای اعتبارسنجی برنامه‌های درسی رشته‌های فنی و مهندسی در کشورهای جهان و با استفاده از روش بررسی تطبیقی جرج بردی اجرا شد. یافته‌ها نشان داد که تنها درکشورهای آمریکا، کانادا، هلند، ایتالیا و ژاپن یعنی 4/38 درصد از کل کشورهای منتخب نهادها و مؤسسات خصوصی، متولی امر اعتبارسنجی برنامه‌های درسی این رشته‌ها هستند. در کشورهای آلمان، سوئیس، ترکیه، امارات متحده عربی، مالزی، پاکستان، مصر و آفریقای جنوبی، مؤسسات و نهادهای نیمه‌دولتی زمام‌دار اعتبارسنجی این برنامه‌ها هستند(6/61 درصد). همچنین تجزیه‌وتحلیل معیارهای اعتبارسنجی برنامه‌های درسی رشته‌های فنی و مهندسی کشورهای مورد مطالعه نشان داد که؛ بیشترین تعداد معیار اعتبارسنجی، مربوط به کشورهای امارات متحده عربی و مالزی با 10 معیار شامل روش‌های فعال تدریس در برنامه درسی، ارزشیابی از یادگیری دانشجویان در برنامه درسی، هدف‌های برنامه درسی، فضای آموزشی در برنامه درسی، دانش‌آموختگان دانشگاهی، ترکیب محتوا در برنامه درسی، دانشجویان، زمان در نظر گرفته شده در برنامه درسی، گزارش‌دهی در خصوص فرایندها و نتایج اقدامات تضمین و بهبود مستمر کیفیت به مراجع ذی‌ربط و مدیریت برنامه‌های (کلی) مؤسسه و کمترین تعداد مربوط به کشورهای کانادا و مصر با 4 معیار است. درنهایت با نوجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی برای تقویت اعتبارسنجی برنامه‌های آموزش مهندسی در نظام آموزش عالی ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

mparative Study of Accreditation Systems of Technical and Engineering Curricula in the World (Institutions, Criteria and Processes)

نویسندگان [English]

  • Omid Amrollah 1
  • Ebrahim Khodaie 2
  • Reza Mohamadi 3
1 -
2 -
3 -
چکیده [English]

In order to achieve its goals, the higher education system in each country uses various elements, and university curricula is one of the most important elements and reflection of the success and failure, and even in most cases, guide to the higher education system. However, the inadequacy of the skills of university graduates from industrial universities and technical and engineering faculties in meeting the specialized needs of employers in industry due to incomplete training of students in these fields in Iran, the need to validate the curricula of technical and engineering fields in the country. It became more apparent. In this regard, this study aimed at reviewing and analyzing institutional mapping, criteria and processes for validating curricula in technical and engineering disciplines in countries around the world and using the comparative method of George Brady. The results determined that in the United States, Canada, the Netherlands, Italy, and Japan alone, 38.4 percent of all selected institutions and private institutions are responsible for accrediting technical and engineering curricula, and in Germany, Switzerland, Turkey, and the United Arab Emirates. The United Arab Emirates, Malaysia, Pakistan, Egypt, and South Africa are institutions and semi-governmental institutions that are accredited to validate this curricula (61/6%). Also, the analysis of the validation criteria of the curricula of technical and engineering fields of the studied countries indicated that; the highest number of accreditation criteria is related to the United Arab Emirates and Malaysia with ten criteria and the lowest number is related to Canada and Egypt with four accreditation criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit systems
  • Technical and engineering curriculum
  • Institutions
  • Criteria
  • Processes