واکاوی مسائل و انتظارات دانشجویان بین المللی از آموزش عالی ایران در بحران کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف واکاوی مسائل و انتظارات دانشجویان بین­المللی از آموزش عالی ایران در بحران کرونا صورت گرفت.
روش پژوهش: پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و با دیدمان کیفی اجرا شده است. تعداد 102 تن از دانشجویان بین‌المللی شاغل به تحصیل در ایران در این مطالعه مشارکت کردند و به پرسش‌های بسته‌پاسخ و بازپاسخ جواب دادند. برای تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش تحلیل محتوا استفاده شد.
یافته‌ها: یافته­های مطالعه، بر اساس کدگذاری و مقوله­بندی، نشان داد مهم­ترین نگرانی­های دانشجویان بین­المللی در بحران کرونا را می‌توان در چهار مقوله: آموزشی، پژوهشی، اقتصادی، شخصی-خانوادگی دسته­بندی کرد. افزون بر این، انتظارات این گروه دانشجویان از دانشگاه محل تحصیل در سه مقوله ارتباطی-اطلاع رسانی، تحصیلی، و حمایتی طبقه­بندی شد.
نتیجه‌گیری: عصر کرونا در کنار تمام دغدغه­ها، این فرصت گرانقدر را در اختیار قرار می­دهد تا با شناسایی و برآوردن انتظارات دانشجویان بین­المللی و افزایش رضایتمندی آنان، زمینه جذب تعداد بیشتری دانشجوی بین­المللی را در عصر پساکرونا فراهم کرد. بر این اساس، یافته­های این مطالعه برای دانشگاه­هایی که در صدد جذب تعداد بیشتری دانشجوی بین­المللی هستند، مفید و کاربردی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of International Students' Issues and Expectations of Iranian Higher Education in the Corona Crisis

نویسندگان [English]

  • Mahtab Pouratashi
  • Asghar Zamani
Faculty member of Higher Education Research and Planning Institute
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the issues and expectations of international students from Iranian higher education in the Corona crisis.
Methods: The research is applied in terms of purpose and has been implemented with a qualitative perspective. One hundred and two international students studying in Iran participated in this study and answered open-ended and closed-ended questions. Content analysis method was conducted to analyze the data.
Results: The findings of the study, based on coding and categorization, showed that the most important concerns of international students in the corona crisis can be classified into four categories: educational, research, economic, and family personal. In addition, the expectations of the respondents from the university were classified into three categories: communication-information, education, and support.
Conclusion: The Corona era, along with all the concerns, provides a valuable opportunity to identify and meet the expectations of international students and increase their satisfaction, to attract more international students in the post-Corona era. Accordingly, the findings of this study are useful and practical for universities that seek to attract more international students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • key words: Coronavirus
  • Higher Education
  • International Student
  • Expectations
  • Policy Making