تعداد مقالات: 340
51. مروری بر روش‌های تدریس و نقش آنها در توسعه مهارت‌های فراشناختی در آموزش عالی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 37-55

یاسمین عابدینی؛ رضا همائی؛ ستاره موسوی


52. ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 11-34

محمدرضا اردلان؛ وحید سلطانزاده؛ رقیه بهشتی راد


53. چالش‌های کاربست مدل زنجیرۀ ارزش در آموزش عالی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 49-76

آرش رسته مقدم؛ امیر مانیان؛ محمدرضا مهرگان؛ عباس عباس پور


55. ارائة مدل مفهومی نمایشگر اطلاعات راهبردی آموزش عالی برای ارتقای تصمیم‌سازی مدیران ارشد شایسته

دوره 6، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 25-43

زینب کرمخانی؛ مریم برادران حقیر؛ مهرداد مدهوشی


56. ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکدة فنی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان براساس مدل سروکوآل

دوره 6، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 25-39

ابوذر حیدری رفعت؛ علی عنایتی نوین فر؛ امین پروری


57. بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان رشته‌های کشاورزی دانشگاه تهران نسبت به آموزش‌های عملی کشاورزی

دوره 6، شماره 21، بهار 1392، صفحه 27-39

سعیده نظری نوقابی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ هوشنگ ایروانی


58. ابعاد و مؤلّفه‌های آموزش مهندسی: تحلیلی مبتنی بر ائتلاف‌های بین‌المللی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 35-60

حسین مطهری نژاد؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ محمود یعقوبی


59. محاسبه نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در ایران و سایر مناطق جهان

دوره 5، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 27-51

محمدجواد صالحی؛ شادی روحانی؛ یعقوب انتظاری


63. مطالعه جامعه‌شناختی موفقیت در کنکور

دوره 4، شماره 15، پاییز 1390، صفحه 33-57

سید مرتضی نوربخش؛ سید مجید حائری


64. تجارب دانشجویان از نحوه ارزشیابی رایانه‌ای استادان دانشگاه

دوره 4، شماره 14، تابستان 1390، صفحه 31-47

مریم انصاری؛ احمدرضا نصر؛ علیرضا شواخی


69. نقش دانشگاه در فرایند توسعه

دوره 3، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 35-50

حمید جاودانی


71. موانع همکاری دانشگاه و صنعت از دیدگاه استادان دانشگاه‌های بوعلی سینا و صنعتی همدان

دوره 8، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 31-51

احمد یعقوبی فرانی؛ نازنین حاتمی‌کیا


72. ملزومات برگزاری دوره‌های آموزشی برای توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی: مطالعه موردی

دوره 9، شماره 33، بهار 1395، صفحه 39-61

محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله‌زاده


74. بررسی وضعیت اخلاق حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 9، شماره 35، پاییز 1395، صفحه 27-54

سید عباس رضوی؛ حسین الهام پور؛ احسان برکه باد