نویسنده = زهرا قموشی
تعداد مقالات: 1
1. نقش اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی در شفافیت سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه امام خمینی(ره))

دوره 12، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 37-64

زهرا قموشی؛ میترا عزتی؛ زهرا محسنی مهر