نویسنده = محمدعلی رستمی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. سنتزپژوهی متغیرهای پیش‏بین و ملاک در پژوهش‏های همبستگی حوزه روش تدریس

دوره 12، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 89-120

محمدعلی رستمی نژاد؛ عمید آزدگان