نویسنده = مریم شعبانی
تحلیل ساختاری-محتوایی برنامه ‏های راهبردی دانشگاه‏ها در سطح ملی، آسیایی و جهان اسلام

دوره 14، شماره 56، دی 1400، صفحه 7-35

شعله ارسطوپور؛ یعقوب مهارتی؛ مهدی زاهدی نوقابی؛ نرگس ملکوتی؛ بهار قادری؛ فاطمه ذاکری فرد؛ مریم شعبانی؛ نازنین زهرا محمدیان