نویسنده = احسان جمالی
روش‌های برخورد با داده‌های گمشده: مزایا، معایب، رویکردهای نظری و معرفی نرم‌افزارها

دوره 9، شماره 33، خرداد 1395، صفحه 11-37

رقیه باقی یزدل؛ احسان جمالی؛ ابراهیم خدایی؛ مجتبی حبیبی


کاربرد روش دلفی در تحقیقات علوم رفتاری و پزشکی: مروری بر مزایا، تنگناها و روش‌شناسی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1393، صفحه 131-154

احسان جمالی؛ مجتبی حبیبی؛ رقیه باقی یزدل