کلیدواژه‌ها = دانشجویان
بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش در دانشگاه فرهنگیان: پژوهشی پدیدارشناسانه

دوره 16، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 99-120

مجتبی پورکریمی؛ امید مهنی؛ طاهر روشندل اربطانی


پیش‌بینی نوع سبک زندگی دانشجویان بر اساس میزان برخورداری از سواد رسانه‌ای (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی‌سینا)

دوره 14، شماره 53، خرداد 1400، صفحه 148-168

سعید شریفی رهنمو؛ آیت اله فتحی؛ حامد عباسی کسانی؛ مجید شریفی رهنمو؛ مهدی فلاح


رابطه میزان سواد رسانه‌ای با تفکر انتقادی دانشجویان

دوره 12، شماره 47، آبان 1398، صفحه 101-125

فرهاد سراجی؛ مجید شریفی؛ جواد هدایتی؛ سعید شریفی


رابطه شناخت شغلی دانشجویان تحصیلات‌تکمیلی از رشته تحصیلی با جهت‌گیری آنان به آینده

دوره 11، شماره 43، آبان 1397، صفحه 7-24

قاسم سلیمی؛ مهدی محمدی؛ زهره دهقان فارسی؛ لاله رئیسی


بررسی وضعیت ابعاد هویت ملی و دینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه کاشان)

دوره 10، شماره 39، آذر 1396، صفحه 157-182

محمد امینی؛ حمید رحیمی؛ حمید نعمت الهی


بررسی رابطة ویژگی‌های شخصیتی، انگیزش پیشرفت و سبک‌های یادگیری در دانشجویان

دوره 7، شماره 25، خرداد 1393، صفحه 145-158

محمدرضا تمنایی فر؛ فریبرز صدیقی ارفعی؛ اشرف ماسپی


رابطة فراشناخت و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه

دوره 6، شماره 22، شهریور 1392، صفحه 129-147

افسانه شهبازی راد؛ جهانگیر کرمی