کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعیین ساختار ارتباطی سلامت روان و پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی استرس بیماری کووید-19

دوره 15، شماره 58، تیر 1401، صفحه 75-101

سید تاج الدین منصوری؛ حمیدرضا عظمتی؛ اسماعیل ضرغامی


بررسی رابطه مؤلفه‌های شکاف دیجیتالی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 10، شماره 39، آذر 1396، صفحه 115-135

سکینه اشرفی؛ بیژن عبدالهی