کلیدواژه‌ها = دانشگاه
تجارب دانشجویان از نحوه ارزشیابی رایانه‌ای استادان دانشگاه

دوره 4، شماره 14، شهریور 1390، صفحه 31-47

مریم انصاری؛ احمدرضا نصر؛ علیرضا شواخی


بررسی وضعیت آموزش هنرهای سنتی در سطح آموزش عالی کشور

دوره 4، شماره 14، شهریور 1390، صفحه 89-104

مجیدرضا مقنی پور


بررسی ضرورت ایجاد مراکز توسعه آموزش در دانشگاه‌های کشور

دوره 4، شماره 13، خرداد 1390، صفحه 9-28

افسانه کلباسی؛ احمدرضا نصر


نقش دانشگاه در فرایند توسعه

دوره 3، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 35-50

حمید جاودانی


سیستم‌‌های اطلاعات مدیریت؛ ابزاری کارآمد در برنامه‌‌ریزی توسعه آموزش عالی

دوره 2، شماره 8، اسفند 1388، صفحه 9-33

امیرحسین کیذوری؛ علی محمد احمدوند؛ رضا نوروززاده


تحلیل فرایند طراحی برنامه‌های درسی دانشگاهی در ایران با استفاده از مدل دکر واکر

دوره 2، شماره 8، اسفند 1388، صفحه 127-150

غلامرضا یادگارزاده؛ محمود مهرمحمدی


اشتغال و بیکاری دانش آموختگان زن

دوره 2، شماره 6، شهریور 1388، صفحه 67-82

احمدرضا روشن؛ مریم حسینی لرگانی


الگوی کاربردی هدایت راهبردی نظام اطلاعات دانشگاه

دوره 2، شماره 6، شهریور 1388، صفحه 121-140

جعفر ترک زاده؛ علیمحمد احمدوند


بررسی موانع توسعه کارآفرینی در دانشگاه شاهد از نظر اعضای هیات علمی در سال تحصیلی 87-1386

دوره 1، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 33-50

محمد حسن میرزا محمدی؛ مهدی امیری؛ سیاوش پورطهماسبی


بررسی جامع عملکرد شورای فرهنگی دانشگاه های دولتی در سال 1385

دوره 1، شماره 3، آذر 1387، صفحه 49-72

غلامرضا خواجه سروی؛ مهدی خانجانی؛ سعید غیاثی ندوشن


موانع و چالش های شکل گیری دانشگاه کارآفرین در ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1387، صفحه 89-103

کریم کیاکجوری؛ فروغ رودگر نژاد؛ سیده مریم حسینی