کلیدواژه‌ها = تضمین کیفیت
بین المللی شدن آموزش عالی : فرصت ها و تهدیدها

دوره 16، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 121-140

محمدحسین حاجیلو؛ فاخته اسحاقی؛ رضا محمدی


تبیین نقش اعتبارسنجی در بین‌المللی شدن نظام آموزش عالی: نظریه برخاسته از داده‌ها

دوره 15، شماره 58، تیر 1401، صفحه 103-126

آذر عباسی؛ مقصود فراستخواه؛ مجتبی معظمی


بررسی وضعیت ارزشیابی کیفیت در آموزش‌های کاربردی

دوره 8، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 121-151

رضا محمدی؛ مریم زمانی فر؛ فاطمه صادقی مندی