کلیدواژه‌ها = آموزش کارآفرینی
آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها، روش‌ها و چالش‌ها

دوره 11، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 59-88

غلامحسین حسینی نیا؛ سید شمس الدین موسوی


آموزش مدیریت کارآفرینی در دانشکده‌های کشاورزی

دوره 8، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 43-60

خوشقدم خالدی؛ فرزاد اسکندری


مطالعة تطبیقی آموزش کارآفرینی در کشورهای منتخب شمال و جنوب

دوره 7، شماره 25، خرداد 1393، صفحه 101-128

حمید رحیمی؛ مصطفی شریف


شناسایی و اولویت‌بندی سرفصل‌ها و محتوای دوره‌های آموزش کارآفرینی بر اساس کارکردهای کسب‌وکار

دوره 5، شماره 18، شهریور 1391، صفحه 89-113

غلامحسین عبدالله زاده؛ ابوالقاسم شریف زاده؛ ابوالقاسم عربیون؛ مهدی طلایی