کلیدواژه‌ها = منافع عمومی آموزش عالی
تعداد مقالات: 1
1. عقلانیت و عملکرد دولت در تأمین مالی آموزش عالی ایران

دوره 8، شماره 29، بهار 1394، صفحه 11-38

یعقوب انتظاری؛ معصومه قارون