کلیدواژه‌ها = اعضای هیئت علمی
نقش انگیزش اعضای هیئت علمی در گرایش آنان به مطالعات میان رشته ای

دوره 15، شماره 57، فروردین 1401، صفحه 35-56

پرویز ابراهیمیان؛ روح اله مهدیون؛ ابوالفضل قاسم زاده؛ محمد رزاقی


بررسی ابعاد کارراهه شغلی در اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه ارومیه)

دوره 14، شماره 56، دی 1400، صفحه 36-56

محمد فتاحی؛ حسن قلاوندی؛ محمد حسنی


ملزومات برگزاری دوره‌های آموزشی برای توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی: مطالعه موردی

دوره 9، شماره 33، خرداد 1395، صفحه 39-61

محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله‌زاده


تبیین تأثیر عوامل درونی و برونی دانشگاه‌ها بر روحیه اعضای هیئت علمی

دوره 4، شماره 14، شهریور 1390، صفحه 9-29

حسن دانایی فرد؛ احمدعلی خائف الهی؛ سمانه یزدانی