کلیدواژه‌ها = الگوی سیپ
تعداد مقالات: 2
1. ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر اساس الگوی سیپ در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دوره 10، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 27-50

حمداله تارین؛ نادر نادری؛ نسرین حیدری سورشجانی


2. ارزیابی عملکرد آموزشی دانشگاه اردکان بر اساس الگوی سیپ (CIPP)

دوره 9، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 7-30

یاسر رضاپور میرصالح؛ سید ابوالفضل عطری اردکانی؛ فاطمه بهجتی اردکانی