کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
شناخت شرایط مؤثر محیطی در ارزیابی عملکرد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 15، شماره 60، دی 1401، صفحه 29-56

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی فرد؛ اسدالله گنجعلی


بومی‌سازی شاخص‌های نظام ارزیابی عملکرد دانشگاه پیام نور براساس مدل کارت امتیازی متوازن

دوره 6، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 133-157

رکسانا فکری؛ احمد علمشاهی؛ علی اکبر احمدی


آسیب‌شناسی مراکز پژوهشی استان قم

دوره 6، شماره 21، خرداد 1392، صفحه 103-122

مهدی پندار؛ رضا محمدی؛ فرانک مختاریان


سیر تحول، تکامل و استقرار نظام ارزیابی عملکرد در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (بخش آموزش عالی)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 133-167

رضا محمدی؛ صدیقه شریعتی؛ فرانک مختاریان؛ سمیه کرم زاده