کلیدواژه‌ها = ارزیابی
استانداردهای آموزش عالی: از آرمان تا واقعیت

دوره 8، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 11-22

عباس بازرگان


مدل‌های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی بر اساس نیاز مشتریان

دوره 6، شماره 23، آذر 1392، صفحه 7-22

بتول جمالی زواره؛ احمدرضا نصر؛ حوریه شادفر


ارزیابی شاخص‌های مقیاس وبومتریک در دانشگاه‌ها

دوره 4، شماره 15، آذر 1390، صفحه 75-94

اسمعیل ابونوری؛ عیسی نیازی


نگارش علمی در آموزش عالی: نگاهی به فرایند داوری مقالات علمی پژوهشی

دوره 3، شماره 9، خرداد 1389، صفحه 9-22

محمد عطاران؛ علی اکبر سنگری؛ اکرم دهباشی