کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
رابطة انسان و فناوری در آموزش الکترونیک از چشم‌انداز نظریه کنشگرشبکه

دوره 15، شماره 60، دی 1401، صفحه 57-86

علی تدین راد؛ سارا نجف پور؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ رحمان شریف‌زاده


عوامل موفقیت تسهیم دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دوره 8، شماره 32، اسفند 1394، صفحه 115-137

بتول محمدی؛ بیژن عبدالهی


تاملاتی در خصوص توسعه یادگیری در دانشگاه مجازی

دوره 1، شماره 3، آذر 1387، صفحه 33-47

قاسم سلیمی؛ شهاب کسکه؛ رحیم صفری فارفار؛ یوسف محب زادگان