موضوعات = نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی
بررسی کارایی واحدهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در اجرای پایان‌نامه‌های دانشجوئی مشترک با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 16، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 57-71

مهرنوش میرزایی بافتی؛ سیما ساور سفلی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ صفت الله رحمانی اندبیلی؛ پریسا کرباسی؛ آرمان بخشی جهرمی


ملاحظاتِ نیل به مسئله تِزپاسخ (تقسیم‌کاری پژوهشی برای جامعه دانشجویی)

دوره 15، شماره 60، دی 1401، صفحه 107-130

عبدالله ولی نژاد؛ محمد علی خلیلی اردکانی