ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه بر اساس مدل سروکوال (مطالعه موردی: دانشگاه تربت حیدریه)

دوره 12، شماره 48، بهمن 1398، صفحه 137-155

فاطمه میرسعیدی؛ احمدرضا غلامی ارجنکی؛ محمد قدوسی


بررسی رابطة ویژگی‌های شخصیتی، انگیزش پیشرفت و سبک‌های یادگیری در دانشجویان

دوره 7، شماره 25، خرداد 1393، صفحه 145-158

محمدرضا تمنایی فر؛ فریبرز صدیقی ارفعی؛ اشرف ماسپی


واکاوی نظریه تعامل‌گرایی نمادین و دلالت‌های آن در برنامه‌ درسی

دوره 12، شماره 45، اردیبهشت 1398، صفحه 147-169

میثم غلام پور؛ محسن آیتی


پیش‌بینی نوع سبک زندگی دانشجویان بر اساس میزان برخورداری از سواد رسانه‌ای (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی‌سینا)

دوره 14، شماره 53، خرداد 1400، صفحه 148-168

سعید شریفی رهنمو؛ آیت اله فتحی؛ حامد عباسی کسانی؛ مجید شریفی رهنمو؛ مهدی فلاح


ارائه الگوی شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه تهران

دوره 9، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 149-170

جواد پورکریمی؛ محمد فرزانه؛ مهدی عزیزی؛ الهام کردی


مدیریت گرایی در آموزش عالی: پارادایمی نوین (انگلیسی)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 112-134

اصغر مشبکی؛ مهران رضوانی


بررسی وضعیت ارزشیابی کیفیت در آموزش‌های کاربردی

دوره 8، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 121-151

رضا محمدی؛ مریم زمانی فر؛ فاطمه صادقی مندی


آموزش از دور و توسعه انسانی (مورد دانشگاه پیام نور)

دوره 4، شماره 14، شهریور 1390، صفحه 123-140

یزدان ابراهیمی


نقش آموزش عالی در توسعه اقتصادی

دوره 1، شماره 3، آذر 1387، صفحه 125-138

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ بهمن صحنه


تحلیل فرایند طراحی برنامه‌های درسی دانشگاهی در ایران با استفاده از مدل دکر واکر

دوره 2، شماره 8، اسفند 1388، صفحه 127-150

غلامرضا یادگارزاده؛ محمود مهرمحمدی


رابطة فراشناخت و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه

دوره 6، شماره 22، شهریور 1392، صفحه 129-147

افسانه شهبازی راد؛ جهانگیر کرمی


نگرش اعضای هیئت علمی و آموزش‌های مورد نیاز برای پاسخگویی به چالش‌های آموزش عالی در اروپا

دوره 4، شماره 16، اسفند 1390، صفحه 129-158

ماریا فرناندز؛ رافائل کاربالو؛ رضا نوروززاده (مترجم)؛ شادی روحانی (مترجم)


بومی‌سازی شاخص‌های نظام ارزیابی عملکرد دانشگاه پیام نور براساس مدل کارت امتیازی متوازن

دوره 6، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 133-157

رکسانا فکری؛ احمد علمشاهی؛ علی اکبر احمدی


سیر تحول، تکامل و استقرار نظام ارزیابی عملکرد در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (بخش آموزش عالی)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 133-167

رضا محمدی؛ صدیقه شریعتی؛ فرانک مختاریان؛ سمیه کرم زاده


بررسی رابطه بین روحیه و خود کار آمدی مدرسان مراکز تربیت معلم

دوره 1، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 133-148

سید محمد میرکمالی؛ سید رسول حسینی