الگوی کاربردی هدایت راهبردی نظام اطلاعات دانشگاه

دوره 2، شماره 6، شهریور 1388، صفحه 121-140

جعفر ترک زاده؛ علیمحمد احمدوند


مقایسۀ وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان جویای‌کار رشته‌های علوم‌ انسانی با سایر رشته‌ها در استان یزد

دوره 2، شماره 7، آذر 1388، صفحه 123-139

محمدعلی فیض پور؛ هانیه پوش دوزباشی؛ محمدرضا دهقانپور


آموزش کارآفرینی: حلقه مفقوده آموزش عالی

دوره 5، شماره 19، آذر 1391، صفحه 127-145

بتول جمالی زواره؛ احمدرضا نصر؛ اعظم جمالی زواره


تحلیل محتوای نظام‌مند پژوهش‌های حوزه آموزش عالی ایران؛ (مورد مطالعه: مقاله‌های فصلنامه «نامه آموزش عالی»)

دوره 12، شماره 47، آبان 1398، صفحه 127-157

فاطمه نصراللهی نیا؛ فاطمه ورداسبی؛ راضیه شاهوردی؛ مهین فتاحی


بررسی تحلیلی برنامه آزمایشی آموزش مجازی؛ «مطالعه موردی دانشکده علوم حدیث شهر ری»

دوره 3، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 129-148

اسماعیل زارعی زوارکی؛ بهاءالدین رحمانی


کاربرد روش دلفی در تحقیقات علوم رفتاری و پزشکی: مروری بر مزایا، تنگناها و روش‌شناسی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1393، صفحه 131-154

احسان جمالی؛ مجتبی حبیبی؛ رقیه باقی یزدل


واکاوی دلالت‌های نظریه ارتباط‌گرایی در عناصر برنامه درسی

دوره 10، شماره 37، خرداد 1396، صفحه 131-158

صادق حامدی نسب؛ محسن آیتی


ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه بر اساس مدل سروکوال (مطالعه موردی: دانشگاه تربت حیدریه)

دوره 12، شماره 48، بهمن 1398، صفحه 137-155

فاطمه میرسعیدی؛ احمدرضا غلامی ارجنکی؛ محمد قدوسی


بررسی رابطة ویژگی‌های شخصیتی، انگیزش پیشرفت و سبک‌های یادگیری در دانشجویان

دوره 7، شماره 25، خرداد 1393، صفحه 145-158

محمدرضا تمنایی فر؛ فریبرز صدیقی ارفعی؛ اشرف ماسپی


واکاوی نظریه تعامل‌گرایی نمادین و دلالت‌های آن در برنامه‌ درسی

دوره 12، شماره 45، اردیبهشت 1398، صفحه 147-169

میثم غلام پور؛ محسن آیتی


پیش‌بینی نوع سبک زندگی دانشجویان بر اساس میزان برخورداری از سواد رسانه‌ای (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه بوعلی‌سینا)

دوره 14، شماره 53، خرداد 1400، صفحه 148-168

سعید شریفی رهنمو؛ آیت اله فتحی؛ حامد عباسی کسانی؛ مجید شریفی رهنمو؛ مهدی فلاح


ارائه الگوی شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه تهران

دوره 9، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 149-170

جواد پورکریمی؛ محمد فرزانه؛ مهدی عزیزی؛ الهام کردی