رابطه کارآفرینی سازمانی با چابکی سازمانی: آزمون نقش میانجی تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه سمنان)

دوره 9، شماره 35، آذر 1395، صفحه 135-155

علی اکبر امین بیدختی؛ سید احمد محمدی حسینی؛ عذرا حسین پور


آسیب‌شناسی کیفیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دوره 8، شماره 32، اسفند 1394، صفحه 137-163

غلامحسین عبدالله‌زاده؛ محمدشریف شریف‌زاده


ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه‌های مدیریت دانش در بین کارشناسان پردیس فنی دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 18، شهریور 1391، صفحه 139-154

عباس عباس پور؛ محمد همتی؛ سلمان شهولی خیرآبادی


مقایسة قابلیت‏های سواد اطلاعاتی دانشجویان حضوری و مجازی

دوره 7، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 141-160

فرهاد سراجی؛ سارا خداویسی


مقایسة هوش‌بهر دانشجویان بر اساس رشتة تحصیلی و جنسیت در دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دوره 7، شماره 27، آذر 1393، صفحه 141-156

علیرضا عظیم پور؛ مرضیه جهانگیری؛ زهره کوراوند؛ مهناز منوچهری


بررسی موانع فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلا می واحد علی آباد کتول

دوره 2، شماره 6، شهریور 1388، صفحه 141-154

مصیب عباسی؛ علیرضا خواجه شاهکوهی؛ غلامرضا خوش فر؛ حجت الله مقصودلو


تولید محتوای الکترونیکی: مطالعه موردی مرکز آموزش الکترونیکی علوم حدیث

دوره 4، شماره 13، خرداد 1390، صفحه 143-165

فرهاد سراجی؛ محمدرضا شهبازی


بررسی رابطه بین خوش‎بینی و معنای تحصیل با انگیزش تحصیلی دانشجویان

دوره 9، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 143-159

محبوبه السادات کدخدایی؛ زهرا کرمی


برنامه درسی بین‌رشته‌ای در آموزش عالی: چیستی و چگونگی

دوره 3، شماره 11، آذر 1389، صفحه 145-177

جمال سلیمی؛ حسن ملکی


اعتباریابی مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان

دوره 7، شماره 26، شهریور 1393، صفحه 155-176

جعفر ترک زاده؛ معصومه محترم


بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)

دوره 10، شماره 38، شهریور 1396، صفحه 155-175

پریسا نجفلو؛ جعفر یعقوبی؛ نفیسه صلاحی مقدم


بررسی وضعیت ابعاد هویت ملی و دینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه کاشان)

دوره 10، شماره 39، آذر 1396، صفحه 157-182

محمد امینی؛ حمید رحیمی؛ حمید نعمت الهی


میزان کاربست مؤلفه‌های مدیریت استراتژیک (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی اصفهان)

دوره 12، شماره 48، بهمن 1398، صفحه 157-187

ریحانه رامشگر؛ سعید رجایی پور؛ سیدعلی سیادت


الگوی اکتشافی گرایش دانشجویان ایرانی به تحصیل و اشتغال در خارج از کشور

دوره 12، شماره 47، آبان 1398، صفحه 159-190

اسماعیل جعفری؛ جمیله علم الهدی؛ نسریم همایونی بخشایش