بررسی تاریخی پذیرش دانشجو در ایران؛ از چه‌کسی تا چگونگی

دوره 16، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 31-56

امین قنبری؛ طیبه عباسی


کاربرد ارزیابی درونی برای بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی (مورد مطالعه: گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه ملایر)

دوره 13، شماره 52، بهمن 1399، صفحه 35-69

سحر زمانیان؛ هانیه کلانتری دهقی؛ عباس خاکپور؛ رضا محمدی


بررسی ابعاد کارراهه شغلی در اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه ارومیه)

دوره 14، شماره 56، دی 1400، صفحه 36-56

محمد فتاحی؛ حسن قلاوندی؛ محمد حسنی


بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان با استفاده از رویکرد ترکیبی مدل کانو و QFD

دوره 13، شماره 49، خرداد 1399، صفحه 37-64

محمدعلی فرقانی؛ مسعود رشیدی نژاد؛ سعید گلشن؛ سمانه دربندی


تجاری سازی دانش مبتنی بر نقش دوسوتوانی سازمانی در آموزش عالی

دوره 14، شماره 54، شهریور 1400، صفحه 43-64

اکرمه السادات یعقوبی؛ یلدا دلگشایی؛ لیلا حسینی؛ فرشته کردستانی


بازاریابی رابطه‌مند در آموزش عالی: عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری دانشجویان به دانشگاه

دوره 14، شماره 56، دی 1400، صفحه 57-75

زهرا خسروی پور؛ احمد زندوانیان؛ مهدی رحیمی


بررسی کارایی واحدهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در اجرای پایان‌نامه‌های دانشجوئی مشترک با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 16، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 57-71

مهرنوش میرزایی بافتی؛ سیما ساور سفلی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ صفت الله رحمانی اندبیلی؛ پریسا کرباسی؛ آرمان بخشی جهرمی


بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم دانشجویان به تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد

دوره 15، شماره 59، مهر 1401، صفحه 61-83

اکبر گلدسته؛ منیره سهرابی؛ محمد صادقی آذر


ارزیابی برنامه راهبردی دانشگاه ارومیه

دوره 14، شماره 55، آذر 1400، صفحه 65-106

شیرین کاظمی