تبیین تأثیر عوامل درونی و برونی دانشگاه‌ها بر روحیه اعضای هیئت علمی

دوره 4، شماره 14، شهریور 1390، صفحه 9-29

حسن دانایی فرد؛ احمدعلی خائف الهی؛ سمانه یزدانی


بررسی ضرورت ایجاد مراکز توسعه آموزش در دانشگاه‌های کشور

دوره 4، شماره 13، خرداد 1390، صفحه 9-28

افسانه کلباسی؛ احمدرضا نصر


ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

دوره 3، شماره 11، آذر 1389، صفحه 9-37

محمد احمدی ده قطب‌الدینی؛ محمدعلی عبدلی؛ ولی الله فرزاد؛ علیرضا کیامنش


بررسی رابطه فرهنگ سازمان و کیفیت ماندگاری

دوره 1، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 9-26

عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ طیبه ارجمندی


موانع و راهکارها در اندازه گیری و بهبودبهره وری آموزش عالی

دوره 1، شماره 3، آذر 1387، صفحه 9-32

ناصر شیربگی؛ احمدرضا نصر اصفهانی


ارزیابی درونی عوامل کیفیت بخش به فعالیت های گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

دوره 1، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 9-31

مهران فرج الهی؛ فهیمه السادات حقیقی؛ سوسن ژاله پور


آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری و مدیریت مالی با منابع پژوهش های تخصصی

دوره 2، شماره 5، خرداد 1388، صفحه 9-26

عباس بازرگان؛ احمد مدرس؛ افسانه رفیعی


تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش دانشگاهی

دوره 2، شماره 6، شهریور 1388، صفحه 9-36

یحیی معروفی؛ علیرضا کیامنش


سیستم‌‌های اطلاعات مدیریت؛ ابزاری کارآمد در برنامه‌‌ریزی توسعه آموزش عالی

دوره 2، شماره 8، اسفند 1388، صفحه 9-33

امیرحسین کیذوری؛ علی محمد احمدوند؛ رضا نوروززاده


نگارش علمی در آموزش عالی: نگاهی به فرایند داوری مقالات علمی پژوهشی

دوره 3، شماره 9، خرداد 1389، صفحه 9-22

محمد عطاران؛ علی اکبر سنگری؛ اکرم دهباشی


عقلانیت و عملکرد دولت در تأمین مالی آموزش عالی ایران

دوره 8، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 11-38

یعقوب انتظاری؛ معصومه قارون


رویکرد میان‌رشتگی آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی

دوره 6، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 11-34

حسین خنیفر؛ رسول رسایی فرد؛ مهدی صفیان بلداجی


تحلیل اکتشافی مسائل دانشجویان دکتری در ایران ( مطالعة موردی: رشتة علوم تربیتی)

دوره 7، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 11-35

حسین تقوی قره بلاغ؛ عباس عباسپور؛ حمید رحیمیان؛ جواد پورکریمی


بررسی شاخص‌های اعتبارسنجی نظام‌های آموزش عالی: با تأکید بر رتبه-بندی آنها

دوره 7، شماره 26، شهریور 1393، صفحه 11-47

محمد رحمانپور؛ سلام یعقوبی؛ سه‌ رکاو احمدی؛ بی بی عشرت زمانی


کارآفرینی در صنعت دانش ایران

دوره 7، شماره 25، خرداد 1393، صفحه 11-37

یعقوب انتظاری؛ محمدجواد صالحی


رویکرد ترکیبی در پژوهش‌های علوم انسانی: چالش‌ها و فرصت‌ها

دوره 5، شماره 18، شهریور 1391، صفحه 11-27

حمید رحیمی؛ سیدعلی سیادت؛ راضیه آقابابایی


استانداردهای آموزش عالی: از آرمان تا واقعیت

دوره 8، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 11-22

عباس بازرگان