تاملاتی در خصوص توسعه یادگیری در دانشگاه مجازی

دوره 1، شماره 3، آذر 1387، صفحه 33-47

قاسم سلیمی؛ شهاب کسکه؛ رحیم صفری فارفار؛ یوسف محب زادگان


بررسی موانع توسعه کارآفرینی در دانشگاه شاهد از نظر اعضای هیات علمی در سال تحصیلی 87-1386

دوره 1، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 33-50

محمد حسن میرزا محمدی؛ مهدی امیری؛ سیاوش پورطهماسبی


ظرفیت‌های روش پژوهش روایتی در حوزه‌ مطالعات آموزش عالی

دوره 12، شماره 47، آبان 1398، صفحه 33-51

سمیرا حقوقی؛ کیوان صالحی


تحلیلی بر توسعة شایستگی های مدیران گروه های آموزشی دانشگاهها مورد مطالعه: (دانشگاه های شهرستان یزد)

دوره 6، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 35-51

سید حبیب اله میرغفوری؛ سید محمد موسوی؛ زهرا صادقی آرانی


ابعاد و مؤلّفه‌های آموزش مهندسی: تحلیلی مبتنی بر ائتلاف‌های بین‌المللی

دوره 5، شماره 20، اسفند 1391، صفحه 35-60

حسین مطهری نژاد؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ محمود یعقوبی


نقش دانشگاه در فرایند توسعه

دوره 3، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 35-50

حمید جاودانی


نقش انگیزش اعضای هیئت علمی در گرایش آنان به مطالعات میان رشته ای

دوره 15، شماره 57، فروردین 1401، صفحه 35-56

پرویز ابراهیمیان؛ روح اله مهدیون؛ ابوالفضل قاسم زاده؛ محمد رزاقی


مروری بر روش‌های تدریس و نقش آنها در توسعه مهارت‌های فراشناختی در آموزش عالی

دوره 7، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 37-55

یاسمین عابدینی؛ رضا همائی؛ ستاره موسوی


ملزومات برگزاری دوره‌های آموزشی برای توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی: مطالعه موردی

دوره 9، شماره 33، خرداد 1395، صفحه 39-61

محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله‌زاده


چالش‌های کاربست مدل زنجیرۀ ارزش در آموزش عالی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1393، صفحه 49-76

آرش رسته مقدم؛ امیر مانیان؛ محمدرضا مهرگان؛ عباس عباس پور