چالش‌های کاربست مدل زنجیرۀ ارزش در آموزش عالی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1393، صفحه 49-76

آرش رسته مقدم؛ امیر مانیان؛ محمدرضا مهرگان؛ عباس عباس پور


مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزشی اعضای هیأت علمی و اولویت‌بندی آن

دوره 6، شماره 22، شهریور 1392، صفحه 41-62

محسن فرمهینی فراهانی؛ اکبر رهنما؛ لیلا بهنام جام


شناسایی موانع پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه: (مطالعة موردی دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 6، شماره 21، خرداد 1392، صفحه 41-59

رضوان حسین قلی زاده؛ سیده سوده ادهم هاشمی


آموزش مدیریت کارآفرینی در دانشکده‌های کشاورزی

دوره 8، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 43-60

خوشقدم خالدی؛ فرزاد اسکندری


تحولات آموزش عالی چین : فرصت ها و چالش ها

دوره 2، شماره 5، خرداد 1388، صفحه 43-64

محمدجواد لیاقت دار؛ محمد نیکخواه


بررسی تناسب رشته تحصیلی و شغلی متقاضیان ورود به تحصیلات تکمیلی سال 1385

دوره 4، شماره 16، اسفند 1390، صفحه 45-61

ابراهیم خدایی؛ حسنعلی دهنوی؛ فاطمه زرین آمیزی


بررسی وضعیت توانمندی شغلی فارغ التحصیلان رشته آموزش بزرگسالان در ایران بین سال های 83-1373

دوره 1، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 47-62

زهرا صباغیان؛ بهرام صالح صدق پور؛ اعظم اصفهانکلاتی


بررسی جامع عملکرد شورای فرهنگی دانشگاه های دولتی در سال 1385

دوره 1، شماره 3، آذر 1387، صفحه 49-72

غلامرضا خواجه سروی؛ مهدی خانجانی؛ سعید غیاثی ندوشن


مهم‌ترین مسائل آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی در ایران

دوره 9، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 51-72

غلامحسین عبدالله‌زاده؛ حسین بارانی؛ عبدالرضا باقری؛ علی نجفی‌نژاد؛ افشین سلطانی


شناسایی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مشتریان تحصیلات تکمیلی در نظام آموزش عالی با استفاده از مدل کانو

دوره 10، شماره 40، اسفند 1396، صفحه 51-73

مهدی نجاری؛ سید حسام الدین هدایت زاده؛ حسن روشنی علی بنه سی؛ فرانک مختاریان