بررسی و شناخت عوامل مؤثر در اثربخشی نظام آموزش فر اگیر دانشگاه پیام نور

دوره 2، شماره 6، شهریور 1388، صفحه 83-99

شمس السادات زاهدی؛ علی حسن زاده


تبیین سبک‌های یادگیری دانشجویان در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

دوره 3، شماره 11، آذر 1389، صفحه 87-104

ابوالقاسم شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ کوروش روستا


بررسی پیامدهای آموزشی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی چابهار بر امور زنان

دوره 14، شماره 53، خرداد 1400، صفحه 87-105

سلیم بلوچ؛ مهدی لقمان نیا؛ طیبه احمدی یگانه


شناسایی مولفه ها و شاخص های الگوی مدیریتی برای دانشگاه های دولتی(دانشگاه های سطح یک ایران)

دوره 15، شماره 57، فروردین 1401، صفحه 87-107

زهرا سامانی؛ صادق ملکی آوارسین؛ زرّین دانشور هریس


سنتزپژوهی متغیرهای پیش‏بین و ملاک در پژوهش‏های همبستگی حوزه روش تدریس

دوره 12، شماره 46، مرداد 1398، صفحه 89-120

محمدعلی رستمی نژاد؛ عمید آزدگان


یادگیری خدمت‌محور: رویکردی نوین در نظام آموزش عالی کشاورزی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1393، صفحه 95-108

فرحناز رستمی؛ کیومرث زرافشانی؛ شهپر گراوندی


چگونه برنامه درسی اجرا شده را ارزشیابی کنیم؟

دوره 11، شماره 44، بهمن 1397، صفحه 95-120

سید علی خالقی نژاد


اولویت‌بندی استراتژی‌های آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ

دوره 5، شماره 17، خرداد 1391، صفحه 97-117

هدی نصیری؛ علی محقر


مطالعة تطبیقی آموزش کارآفرینی در کشورهای منتخب شمال و جنوب

دوره 7، شماره 25، خرداد 1393، صفحه 101-128

حمید رحیمی؛ مصطفی شریف