سنجش و ارزشیابی یادگیری الکترونیکی

دوره 1، شماره 3، آذر 1387، صفحه 73-88

اسماعیل زارعی زوارکی


حکمرانی دانشگاهی و ارزیابی پرتال‌ها و ‌وب‌گاه‌ها

دوره 7، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 75-96

حسین افخمی روحانی؛ حسین رحمان سرشت؛ شهره مرجانی


ارزیابی شاخص‌های مقیاس وبومتریک در دانشگاه‌ها

دوره 4، شماره 15، آذر 1390، صفحه 75-94

اسمعیل ابونوری؛ عیسی نیازی


تعیین ساختار ارتباطی سلامت روان و پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی استرس بیماری کووید-19

دوره 15، شماره 58، تیر 1401، صفحه 75-101

سید تاج الدین منصوری؛ حمیدرضا عظمتی؛ اسماعیل ضرغامی


بررسی مقایسه‌ای ساختار سازمانی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 7، شماره 27، آذر 1393، صفحه 77-98

ریحانه رامشگر؛ سعید رجایی پور؛ سید علی سیادت


بررسی و شناخت عوامل مؤثر در اثربخشی نظام آموزش فر اگیر دانشگاه پیام نور

دوره 2، شماره 6، شهریور 1388، صفحه 83-99

شمس السادات زاهدی؛ علی حسن زاده


تبیین سبک‌های یادگیری دانشجویان در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

دوره 3، شماره 11، آذر 1389، صفحه 87-104

ابوالقاسم شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ کوروش روستا


بررسی پیامدهای آموزشی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی چابهار بر امور زنان

دوره 14، شماره 53، خرداد 1400، صفحه 87-105

سلیم بلوچ؛ مهدی لقمان نیا؛ طیبه احمدی یگانه


شناسایی مولفه ها و شاخص های الگوی مدیریتی برای دانشگاه های دولتی(دانشگاه های سطح یک ایران)

دوره 15، شماره 57، فروردین 1401، صفحه 87-107

زهرا سامانی؛ صادق ملکی آوارسین؛ زرّین دانشور هریس


طراحی الگوی ویژگی‌های استاد حمایتگر در نظام آموزش عالی: مطالعه چند روشی کیفی

دوره 15، شماره 60، دی 1401، صفحه 87-106

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ سولماز خادمی؛ صدیقه شادی؛ مرضیه مسگرپور؛ فائزه روستا