آموزش کارآفرینی: حلقه مفقوده آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی مدرس دانشگاه پیام‌نور اردستان

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش مدرس دانشگاه پیام نور زواره

چکیده

گسترش شتابان دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر به اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی دامن زده، به گونه‌ای که جامعه با پدیده‌ای به نام فارغ‌التحصیلان بیکار مواجه شده است. ساختار‌های موجود دانشگاه‌ها نیز در حال حاضر با هدف آموزش تخصصی شکل گرفته است و کمتر آموزش کار‌آفرینی را مد نظر قرار داده است. هر چند در حال حاضر آموزش کار‌آفرینی در دانشگاه‌ها، تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است با این حال تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. هدف مقاله حاضر بررسی آموزش کار‌آفرینی در دانشگاه‌ها است. از‌ این‌رو به بررسی شیوه‌های آموزشی کار‌آفرینی در دانشگاه‌ها پرداخته شده و با استفاده از تجارب کشورهای موفق در آموزش کار‌آفرینی در سطح دانشگاه، مدلی را برای آموزش کار‌آفرینی ارائه می‌دهد. روش کار اسنادی است و برای گرد‌آوری اطلاعات از اسناد و مدارک داخلی و خارجی، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی معتبر، کتاب‌ها و مقالات معتبر استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که کار‌آفرینی، مهارتی قابل آموزش بوده و شیوه‌های مختلفی برای آموزش آن وجود دارد. از جمله آنها آموزش کار‌آفرینی به صورت ارائه واحد‌های درسی، ارائه دوره‌های کار‌آفرینی به صورت رسمی در قالب دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا و ادغام مهارت‌های کار‌آفرینی با سایر دروس می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship education: Missing link in Higher education

نویسندگان [English]

  • Batoul Jamali Zavareh 1
  • Ahmadreza Nasr 2
  • Azam Jamali Zavareh 3
1
2
3
چکیده [English]

One of the problems of university graduates is employment. Rapid expansion of universities in recent years has fueled the problem so that the community is faced with a phenomenon called unemployed graduates. The structures of the university are currently formed based on the aim of Specialized Training and less attention is paid to entrepreneurship education. Although more attention has been given to entrepreneurship education in universities, it is not desirable yet. The purpose of this paper is to investigate the methods of entrepreneurship education in universities and to provide a model for entrepreneurship education at university level by using the experiences of successful countries in entrepreneurship education.
The method used is document, and internal and external documents, databases and authoritative information, books and articles are used for gathering data. . The results show that Entrepreneurship is a skill which can be taught, and there are various methods for teaching it such as offering entrepreneurship training courses, e.g., offering formal entrepreneurship courses  at Master’s and PhD degrees and integration  of Entrepreneurial skills with other subjects. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning
  • University
  • Entrepreneurship
  • education
حسینی، نبی‌ا...؛ غلامی کیاده، علی (1385). القای روح کارآفرینی در جامعة ایرانی، بازار کار، شمارة 278.
حیدری عبدی، احمد. (1383). کارآفرینی، دایره‌المعارف آموزش عالی، تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
مشهدی، محمود (1382). نقش کارآفرینی در توسعة صنعتی و اقتصادی، رهیافت، شمارة 29.
Antoncis, B. (2007). Entrepreneurship: A comparative structural equation modeling study, Industrial Management data System, 107 (3),. 309-325.
Cary. C. and Naudin, A. (2006). Enterprise curriculum for creative industries student: An exploration of current attitudes and issues. Education & Training, 48 (7), 518-531.
 Edwards, L. J. and Muir, E. J. (2005). Promoting entrepreneurship at university of Glamorgan through formal and informal learning. Journal of Small Business and Enterprise Development, 12 (4), 613-626.
Gibb, A. A. and Cotton, I. (1998). Entrepreneurship in school and college education, creating the leading edge, paper presented at: The conference on work future and the role of entrepreneurship and enterprises in school and future education, December. London.
Garavan, T. and O'cCinneide, B. (1994). Entrepreneurship education and training programmers: a review and evaluation, Journal of European Industrial Training, part I, 18 (11), 13-21.
Gorman, G.; Hanlon, D. and King, W. (1997). Some research perspectives on entrepreneurship education, enterprise education and education for small business management, ten year literature review, International Small Business Journal, 15 (3), 56-78.
Henry. C.; Hill, F. and Litech, C. (2005). Entrepreneurship and training: can entrepreneurship be taught?,Education & Training, 47 (2/3), 95-109.
Heynes, B. and Richardson, I. (2007). Entrepreneurship education:A mechanism for engaging and exchanging with the smart business sector. Education & Training, 49 (8/9), 732-744.
Hisrich, R. and Drnorsek, M. (2002). Entrepreneurship and small business research: A Eurapean perspective, Journal of Small Business and Enterprise Development, 9 (2), 172-222.
Jack, S. L. and Anderson, A. R. (1999). Entrepreneurship education within the enterprise culture producing reflective practitionersInternational Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 5 (3), 1-10.
Lewis, K. and Messey, C. (2003). Delivering enterprise education in Newzland, Education & Training, 45, (4), 197-206.
Pech, R. and Gameron, A. (2006). An entrepreneurship education within the enterprise culture peoducing reflective parationer, International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 5 (3), 1-10
Peterman, N. E. and Kennedy, J. (2003), Enterprise education, influencing student`s perceptions of entrepreneurship, Entrepreneurship – Theory and Practice, 28, (2), 129-144.
Rea, D. (1999). The entrepreneurial spirit, Dublin: Black Hall Publishing.
Rea, D. and Carswell, M. (2000). Using a life story approach in researching entrepreneurial learning: the development of conceptual model and its implication in the design of learning experience,Education & Training, 45 (4/5), 220-227.
Rosmussen, E. A. and Sǿrheim, R. (2006). Action- based entrepreneurship education, Available at: Elsevier.Com/locate/technovation.
Timmons, J. A. and Stevenson, H. H. (1985). Entrepreneurship education in the 1980s:what entrepreneurs say, in Koa, J. and Stevenson, H. H. (Eds), Entrepreneurship – what it is and how to teach it,Cambridge: Harvard Business School, MA, pp. 115-134.
Tompson, J. L. (1990). The word of entrepreneur: A new perspective, Journal of Workplace Learning: Employee Counseling Today, 11 (6), 206-224.