بررسی راهکارهای تقویت توسعه علمی در نهادهای آموزشی با تأکید بر نظریه‌های انسانی سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر این است که برای تقویت توسعۀ علمی در نهادهای آموزشی چه راهکارهایی می‌توان ارائه داد. این امر با کند‌و‌کاو نظریه‌های سازمان و سبک‌های مدیریت و رهبری صورت گرفته است. پرداختن به بحث توسعۀ علمی و لزوم آن و بررسی راهکارهای تقویت آن ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به ماهیت سؤال تحقیق به نظر می‌رسد که با روش اسنادی بهتر می‌توان جنبه‌های مختلف موضوع را کاوید.
یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که به طور کلّی نظریه‌های انسانی سازمان از جمله تئوری Y، نظریۀ مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی می‌توانند نهادهای آموزشی را هر چه بیشتر به سمت توسعۀ علمی سوق دهند. همچنین سبک‌های مدیریت مشارکتی و الگوهای مردم‌سالارانه که در آنها کارکنان نقش مستقیمی در هدف‌گذاری، تصمیم‌گیری، حل مسائل و ایجاد تغییرات سازمانی ایفا می‌کنند، الگوی مناسبی در سازمان‌های آموزشی به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Approaches for Reinforcement of Scientific Development in Educational Institutions (With an Accent on Human Theories of Organization)

نویسندگان [English]

  • Behjat Yazdekhasti 1
  • Badri Borandegi 2
1
2
چکیده [English]

The main Purpose in this article is what approaches are effective for reinforcement of scientific development in educational institutions. To answer, we studied organizational theories and management styles. In today’s world, it is necessary to appeal to the idea of scientific development and the ways to reinforce it. With regard to our research question, documentary method is the best method to apply.
The findings of the research suggest human organizational theories such as Y theory, human munificence and so forth can help educational institutions in scientific development. Moreover, cooperative and democratic styles of management in which staff have a direct role in setting objectives, decision making, problem solving and organizational change seem to be appropriate patterns in educational institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Development
  • Human organizational theories
  • Participation management style
  • Democratic leadership style
آشفته تهرانی، امیر (1356). روابط انسانی در مدیریت، انتشارات دانشگاه اصفهان.
ابوطالبی، محمد مسعود (1382). جنبش نرم‌افزاری، نیاز امروز جامعه‌ی ما. بازتاب اندیشه، شماره 44، صص 22- 25.
ارزانی، حبیب الله (1384). جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علم. انتشارات محبان، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان.
اسماعیلی، علی (1384). کارکرد استراتژی جنبش نرم‌افزاری در توسعه‌ی کشور و تداوم انقلاب اسلامی. مجله‌ی دانشکده‌ی علوم انسانی، سال چهاردهم، شماره‌ی 56، صص 5- 42.
اقتداری، علی‌محمد (1372). سازمان و مدیریت: سیستم و رفتار سازمانی. انتشارات مولوی، چاپ بیست و ششم.
بوریل، گیبسون و گارت مورگان (1386). نظریه‌های کلان جامعه‌شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان. ترجمه محمد تقی نوروزی، انتشارات سمت، تهران.
رفیع پور، فرامرز (1381). موانع رشد علمی ایران و راه‌حل‌های آن. شرکت سهامی انتشار.
زندی، مجید (1385). انگیزه‌ی مدرسان در لابه‌لای مشکلات معیشتی، روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، 12/2/85.
سروش، عبدالکریم (بی تا). توسعه علمی، توسعه سیاسی. بازتاب اندیشه، شماره 9، صص 41- 46.
شاملی، عباسعلی (1383). شکل‌گیری و گسترش جنبش نرم‌افزاری. مجله‌ی معرفت، شماره 76، صص 21- 36.
صانعی پور، محمود (1376). سنجش کرامت انسان (قسمت آخر). ماهنامه تدبیر، شماره 76، مهر 1376، صص 62- 67.
صبوری، منوچهر (1384). جامعه‌شناسی سازمان‌ها. نشر شب تاب، چاپ ششم، تهران.
علم الهدی، منصور (1385). جنبش نرم‌افزاری، تولید علم و احیای تمدن جهانی اسلام، روزنامه کیهان، 6/3/85.
علیخانی، علی اکبر (1377). کرامت انسانی در سیره‌ی سیاسی امام علی (ع). فرهنگ، شماره 27 و 28، صص 215- 228.
قلی پور، آرین (1384). جامعه‌شناسی سازمان‌ها: رویکرد جامعه‌شناختی به سازمان و مدیریت. انتشارات سمت، چاپ سوم.
کینیکی، آنجلو و رابرت کریتنر (1384). مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها).ترجمه علی‌اکبر فرهنگی و حسین صفرزاده، مؤسسه انتشارات و پخش کتاب پویش، چاپ اول.
مصباح، علی (1383). زیرساخت‌ها، پیش فرض‌های نظری و موانع تحقق و آسیب‌شناسی جنبش نرم‌افزاری. مجله‌ی معرفت، شماره 76، صص 9- 20.
معمار، ثریا (1383). بررسی جامعه‌شناختی موانع توسعه‌ی علمی در ایران، پایان‌نامه‌ی دکتری گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان.
مک گرگور، دوگلاس (1381). چهره‌ی انسانی سازمان. ترجمه‌ی حسین وزیری سابقی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول، تهران.
منصوری، جواد (1383). فرهنگ، سیاست و تولید علم. فصلنامه‌ی پژوهشی اندیشه‌ی انقلاب اسلامی، شماره 9، صص 5- 28.
میرکمالی، محمد (1386). رفتار و روابط در سازمان و مدیریت. انتشارات یسطرون، تهران.
نقیب السادات، سید (1385). دیدگاه‌های اساتید در باب جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علم و راهکارهای تحقق آن. مجله‌ی دانشگاه اسلامی، سال دهم، شماره‌ی 31 و 32، صص 37- 56.
هرسی، پاول و کنت ایچ بلانچارد (1371). مدیریت رفتار سازمانی: استفاده از منابع انسانی. ترجمه‌ی قاسم کبیری، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)، چاپ سوم.
هیئت مؤلفان (1379). مدیریت واحدهای بزرگ تولیدی (با تکیه بر مبنای کرامت انسانی)، مؤسسه‌ی کتاب همراه (با همکاری روابط عمومی مجتمع فولاد مبارکه)، چاپ اول.
Best, Kirsty (2003). Beating them at their own game, the cultural politics of the open software movement and the gift economy. International journal of cultural studies, London, Volume 6 (4): 449- 470.