بررسی تناسب رشته تحصیلی و شغلی متقاضیان ورود به تحصیلات تکمیلی سال 1385

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار سازمان سنجش آموزش کشور

2 عضو پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

3 کارشناس‌ارشد سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی میزان ارتباط رشته تحصیلی و شغلی دانش‌آموختگان شاغل در گروه‌های عمده آموزشی است. جامعه آماری شامل کلیه داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد) سال 1385 یعنی تعداد (397866) نفر بوده که در نهایت وضعیت ارتباط شغلی- تحصیلی (127670) نفر از 5 گروه عمده آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات و داده‌های مورد نیاز از بایگانی سوابق موجود در دفتر خدمات ماشینی سازمان سنجش و از طریق اطلاعات مندرج در فرم تقاضانامه داوطلبان جمع‌آوری شد. بخش دیگر داده‌ها از طریق توزیع فرم نظرخواهی از کلیه داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال 1385 و انتقال نتایج آن به پاسخنامه امتحانی داوطلبان گردآوری شده است.
نتایج نشان می‌دهد که میانگین میزان ارتباط شغلی- تحصیلی دانش‌آموختگان در گروه عمده آموزشی 69 درصد می‌باشد. در کلیه گروه‌های آموزشی میزان رابطه تحصیلی- شغلی دانش‌آموختگانی که میزان تحصیلات والدین آنها بسیار پایین (بی‌سواد) اعلام شده در رتبه اول و دانش‌آموختگانی که والدین آنها تحصیلات دانشگاهی دارند، در مرتبه دوم قرار دارند. در پنج گروه آموزشی عمده، رابطه شغلی- تحصیلی دانش‌آموختگانی که شغل والدین آنها عضو هیئت علمی و یا فرهنگی است در مرتبه اول و دانش‌آموختگانی که مادر آنها خانه‌دار است، در مرتبه دوم قرار دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the course of study and vocation of postgraduate candidates in Iran 2006

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Khodaei 1
  • Hasanali Dehnavi 2
  • Fatemeh Zarinamizi 3
چکیده [English]

This paper analyses the relationship between the course study and vocation of university candidates in postgraduate fields in 2006 in Iran. Number of candidates for postgraduate study in 2006 was 397866 and 127670 candidates from five major educational groups were used to conduct this analysis. The Iranian university and college admission system involves prospective students listing up to fifty places in order of preference on their application. Places in universities are offered to the applicants based on both their preferences and their final nationwide examination results. The job and course information and data were gathered from National Organization of Educational Testing (NOET) documents and the computer centre of NOET. The other needed data was gathered using data from university graduate test takers in 2006 and transferring the results to the answer sheets of the aforementioned group.
The mean of relationship between job and education is 69%. In all educational groups, the relationship between job and education for graduate students whose parents are recognized as illiterate is ranked first whilst the same criterion for graduate students whose parents have academic education is ranked second. In five major educational groups, the relationship between job and education for graduate students whose parents are faculty members is ranked first whilst the same feature for household mothers is ranked second

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Job
  • Group of study
  • Relationship between vocation and course of study
ازگلی، محمد (1375). مقدمه‌ای بر نقش و رسالت آموزش عالی در تربیت رهبران بصیر. مجموعه خلاصه مقالات نخستین سمینار آموزش علامه طباطبایی، صفحات 20-17.
بابلیان، اسماعیل و همکاران (1385). مطالعه پیگیرانه دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی رشته‌های علوم پایه دانشگاه‌های دولتی در سال‌های80-1375. طرح پژوهشی به سفارش سازمان سنجش آموزش کشور.
بازرگان، عباس (1374). ارزیابی درونی دانشگاهی و کاربرد آن در بهبود مستمر کیفیت آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 4 و 3 صفحات 21-1.
دبیرخانه ستاد برنامه‌ریزی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بند ز-2 راهکاره‌های اجرایی بخش آموزش عالی برنامه سوم توسعه، سال 1380.
دهنوی، حسنعلی (1379). بررسی پیشینه اجتماعی متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال 1382. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 34، صفحات 123-93.
دهنوی، حسنعلی (1376). بررسی وضعیت شغلی فارغ‌التحصیلان رشته مدیریت دانشگاه‌های ­تهران. فصلنامه علمی- کاربردی مدیریت دولتی شماره 38، صفحات 80- 75.
سازمان سنجش آموزش کشور (1381). چارچوب کلی پیشنهادی برای تهیه طرح جامع راهنمایی و هدایت صحیح استعدادها به سمت اولویت نیازهای کشور.
سازمان سنجش آموزش کشور (1385). دفترچه راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی، شماره 1.
سازمان سنجش آموزش کشور (1385). فایل اطلاعات داوطلبان منتشر شده آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی.
شاه­ولی، منصور و همکاران (1384). مطالعه پیگیرانه دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی دانشگاه‌های دولتی سال‌های 80- 1375، طرح پژوهشی به سفارش سازمان سنجش آموزش کشور.
شفیع‌آبادی، عبداله (1386). راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی. چاپ دوم، تهران: انتشارات «سمت».
شفیع‌آبادی، عبداله (1381). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات رشد.
صالحی عمران، ابراهیم (1385). وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان زن: مطالعه موردی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 39، صفحات60-41.
فاضلی، عصمت (1382). رابطه شغلی- تحصیلی و بهره‌وری دانش‌آموختگان روانشناسی در ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی درآموزش عالی، شماره 27 و 28، صفحات 243-215.
مجلس شورای اسلامی، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، مصوب 18/5/1383.
میرکمالی، سیدمحمد و همکاران (1372). ارزیابی توانمندی‌های شغلی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، طرح پژوهشی به سفارش مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی.
نصراصفهانی، بهرام و دیگران (1376). طرح پژوهشی بررسی وضعیت فارغ‌التحصیلان سال‌های 1373و 1386 دانشکده بهداشت از نظر اشتغال به کار و ادامه تحصیل، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
هاربیسون، ف (1370). برنامه‌ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی، ترجمه محمد یمنی‌دوزی سرخابی، چاپ اول، تهران: چاپخانه شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
هوزن، تورسن (1374). آموزش عالی و قشربندی اجتماعی یک مقایسه بین‌المللی، ترجمه زهرا گوتاش، چاپ اول، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
 
Klein; j (1999). The relationship between level of education and reversible and irreversible processes of academic probability decision – making. Higher education, No37: 323- 339
Hartman, s. j; et al (1990). Effect of background and organizational position on executive planning. Journal of social psychology, vol130: 801-811