گمشده در جمعیت بررسی گمنامی و بی‌فرهنگی در کلاس درس: تحقیق موردی در دانشکده‌های حسابداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

3 کارشناس رشته حسابداری

چکیده

در این تحقیق، تأثیر گمنامی بر بی‌فرهنگی در کلاس درس مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مهم نیازمند مطالعه عامل‌هایی است که به رفتار ‌بد منجر می‌شود. اکثراً اعتقاد دارند که بی‌فرهنگی یک مشکل مهم اجتماعی بوده، به گونه‌ای که حتی محل کار آنها را نیز در برگرفته است. اگر چه شواهد اشاره دارند که بی‌فرهنگی به طور قطع به گمنامی افراد مربوط است (یعنی هر چه افراد ناشناس‌تر باشند بی‌نزاکت‌تر هستند). اما آمار به مراکز آموزشی اشاره‌ای نداشته و هم‌چنین روشی برای کاهش چنین رفتاری پیدا نشده است. تحقیق ما به دنبال پاسخ به این سئوال است که آیا سطح بی‌نزاکتی کلاس در مجموع کلاس‌ها، دانشکده‌ها یا اجتماع ناشی از گمنامی افراد است یا خیر؟ براساس مطالعه انجام شده معلوم گردید که بی‌فرهنگی و بی‌مسئولیتی دانشجویان، بیشتر در کلاس‌های پرجمعیت (بیش از 40 نفر) و مراکز آموزشی بزرگ (بیش از 10000 نفر)، و شهر‌های بزرگ (بیش از 100000 نفر) رخ می‌دهند. یافته‌ها حاکی از آن هستند که بی‌نزاکتی‌های کلاسی ممکن است از طریق برخوردهای بی‌واسطه، افزایش ارتباطات اجتماعی و پاسخگویی، کاهش یابند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of anonymity and incivility in classroom: a case study in accounting faculties in Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sarraf 1
  • Maryam Sarraf 2
  • Masoud Kakavand 3
چکیده [English]

This research examines the impact of anonymity on the level of incivility in the classroom. Recent reports in the popular press have spotlighted the need to study factors contributing to bad conduct. Most nations believe that incivility is a major social problem even affecting workplace. Although the literature suggests that incivility is directly and for sure related to anonymity, to date no quantitative statistical evidence has mentioned incivility in academic environment or explored methods of reducing such behavior. Our research investigates whether the level of classroom incivility is higher in settings where size of the classroom, college, or community provides a cloak of anonymity. Using data from a survey from accounting faculties, we found evidence that incivility occurs more frequently in large classes (more than 40 students) and that irresponsible student behaviors occur more often in large academic institutions (more than 10000 students) and in large metropolitan areas (more than 100000 people). These findings imply that classroom incivilities may be minimized through faculty use of immediacy behaviors as well as applying measures designed to increase community and accountability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anonymity
  • Incivility
  • Accountability and increase community
اصغری پور، حمید (1380). کلیات راهنمایی و مشاوره. مشهد: کرشمه.
سیف، علی اکبر (1387). روانشناسی ‌تربیتی نوین. تهران: دوران.
شعبانی، حسن (1371). مهارت‌های آموزش و پرورش. انتشارات سمت.
شریعتمداری، علی (1387). روانشناسی تربیتی. اصفهان: مشعل.
Caldwell, J. (2007). Clickers in the large classroom: current research and best-practice tips. EBE-Life Sciences Education (spring), 9-20.
Clark, C. & Springer, P. (2007). Thoughts on incivility: Student and faculty perceptions of uncivil behavior in nursing education. Nursing Education Perspectives (March), 93-97.
Elias, R. (2004). An examination of business students' perception of corporate social responsibilities before and after bankruptcies. Journal of Business Ethics (52), 267-281.
Emerson, T., Conroy, S., & Stanley, C. (2007). Ethical attitudes of accountants: Recent evidence from a practitioners' survey. Journal of Business Ethics (71), 73-87.
Emily Post Institute. (2003). Civility survey results. Retrieved October 2, 2007, at http: //www.emilypost.com/surveys/results/pollll. html
Flanagan, R. (2008). Lucifer goes to law school: Towards explaining and minimizing law student peer-to-peer harassment and intimidation. Washburn Law Journal, 47, 453-469.
Halpern, D. & Desrochers, S. (2005). Social psychology in the classroom: Applying what we teach as we teach it. Journal of Social and Clinical Psychology (Vol. 24, No. 1), 51-61.
Kearney, P., Plax, T., & McPherson, M. (2006). Student incivility and resistance in the classroom. In Mottet, T., Richmond, V. & McCroskey, J. (Eds). (2006). Handbook o/instructional Communication: Rhetorical and Relational Perspectives (Chap. 11, 235-252). Boston: Pearson Education, Inc.
Nogami, T. (2009). Reexamination of the association between anonymity and self-interested unethical behavior in adults. The Psychological Record (59), 259-272.
O'Leary, C. & Pangemanan, G. (2007). The effect of groupwork on ethical decision-making of accountancy students. Journal 0/ Business Ethics (75), 215-228.
Richmond, V., Lane, D., & McCroskey, J. (2006). Teacher immediacy and the teacher-student relationship. In Mottet, T., Richmond, V. & McCroskey, J. (Eds). (2006). Handbook of Instructional Communication' Rhetorical and Relational Perspectives (Chap. 8, 167-194). Boston: Pearson Education, Inc.
Ritchie, R. (2000). Civility in the practice oflaw: Must we be "Rambos" to be effective? Washington State Bar Association Publications. Retrieved _October 31, 2005, at
HUp:llwww.wsba.org/media/publications/barnews/archives/2000/feb-00-civility.htm.
Rolland, M. & Srisukho, K. (2009). Dental students' and faculty members' perceptions of incivility in the classroom. Journal of Dental Education (January), 119-126.
Wolf-Wendel, L., Toma, J., Morphew, C. (2001). There's no "I" in "Team": Lessons from athletics on community building. The Review of Higher Education (24. 4), 369-396.