بررسی وضعیت آموزش هنرهای سنتی در سطح آموزش عالی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی استان یزد

چکیده

با توجه به ویژگی‌ها و ارزش‌های ظاهری و باطنی هنرهای سنتی ایران و ضرورت احیاء، تقویت و هدایت آنها، چند سالی است که برنامه‌هایی برای آموزش و تربیت نیروهای متخصص در این زمینه در سطح آموزش عالی کشور اجرایی شده است؛ اما با مطالعه عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار بر رویه آموزش این هنرها در جوامع سنتی گذشته و مقایسه آن با شیوه‌های امروزی آمـوزش در سطح دانشگاه‌ها؛ تناقضات و ناهماهنگی‌هایی آشکار می‌گردد که به موجب آن دانش‌آموختگان این گونـه رشته‌ها توانایی انطباق آموزش‌های دریافتی خود را با اهداف تعیین شده (احیاء، تقویت و هدایت) ندارند.
در این پژوهش ضمن مرور عوامل تاثیر گذار بر رویه تولید و آموزش هنرهای سنتی ایران در گذشته، وضیعت آموزش این هنرها در سطح آموزش عالی کشور از نظر نوع پذیرش دانشجو، برنامه‌های آموزشی و مطابقت این برنامه‌ها با ویژگی‌ها و اصول بنیادین این هنرها، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و در پایان راهکارهایی برای هماهنگی بیشتر شیوه‌های آموزشی هنرهای سنتی در سطح آموزش عـالی با اصول و ارزش‌های مرتبط با آنها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the training status of Traditional Art in higher education level in the country

نویسنده [English]

  • Majidreza Moghanipour
چکیده [English]

Regarding characteristics and internal and external values of Traditional Art in Iran and the necessity of its vivification, promotion and direction, programs for training specialists in this field are being conducted in higher education level of the country in recent years. Studying cultural and social factors affecting the training process of this kind of art in traditional societies in the past and comparing it to the prevailing training methods at universities, we will encounter some controversies and disharmonies by which students fail to match the gained knowledge of their own with the defined objectives of this art namely vivification, promotion and direction as described above.
In this study, besides reviewing the factors affecting production and training process of Traditional Art in Iran in the past, we have analyzed the present training status of such art in higher education level in terms of students’ admission and also educational programs and their adaptation with characteristics and bases of this kind of art. In the end, some approaches are introduced in order to better coordinate the training methods in high educational level with relevant values and concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional arts
  • Higher Education
  • University
  • Master
  • Training programs
تقی‌زاده، محمد (1384). نقش معنویت در ارتقای کیفیت آموزش هنر. در مقالات اولین هم‌اندیشی معنویت و آموزش هنر، فرهنگستان هنر، صفحات 165 تا 182.
زمرشیدی. حسین (1381). مصالح شناسی سنتی. تهران: انتشارات آزاده.
سرمد، زهره. مژده وزیری (1377). شاخصه‌های کیفیت برنامه‌های درسی در آموزش عالی. نشریه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شماره 24 و 25، صفحات 151 تا 166.
عسگری‌کیا، فرشاد (1382). آموزش آکادمیک هنر. بیناب، شماره 3 و 4، صفحات 70 تا 75.
فردانش، هاشم (1378). سرفصل‌ها و جایگا آنها در برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور. سخن سمت، شماره 5، صفحات 46 تا 49.
فیوضات، ابراهیم (1372). بررسی تحولات نظام استاد ـ شاگردی در ایران. تهران: انتشارت دانشگاه شهید بهشتی.
قلیچ‌خانی، حمید رضا (1384). معنویت در سروده‌های سلطان علی مشهدی و آسیب‌شناسی دانشجویان هنر. در مقالات اولین هم‌اندیشی معنویت و آموزش هنر، فرهنگستان هنر، صفحات 203 تا 214.
گامبریج، ارنست (1377).تاریخ هنر. تهران: نشر نی.
مبارکی، پیمان (1382). گرفت و گیرهای آموزش هنر در ایران. بیناب، شماره 3و4، صفحات 76 تا 85.
مقنی پور، مجیدرضا (1382). معرفی حِرف کهن شهر یزد (دستبافته‌ها) و بررسی وضعیت آنها در دوران گذار اجتماعی. رساله کارشناسی ارشد پژوهش هنر، تهران: دانشگاه هنر.
مهر محمدی، محمود (1387). تحلیلی بر سیاست کاهش تمرکز از برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی: ضرورت‌ها و فرصت‌ها. مجله آموزش عالی ایران، جلد 1، شماره 3، صفحات 1 تا 18.
ندیمی، حمید (1375). آموزش معماری، دیروز و امروز. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 13 و 14، صفحات 13 تا 46
وولف، هانس. ای (1372). صنایع دستی کهن ایران. ترجمه سیروس ابراهیم‌زاده، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.