بررسی تطبیقی نحوه جذب و آماده‌سازی دانشجو در مراکز تربیت معلم کشورهای ژاپن، استرالیا و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده: هدف از انجام این پژوهش، بررسی تطبیقی نحوه جذب و آماده‌سازی دانشجو در مراکز تربیت معلم کشورهای ژاپن، استرالیا و ایران است. روش این پژوهش تطبیقی )مقایسه‌ای( و بر اساس الگوی بردی است که چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم‌جواری و مقایسه را در مطالعات تطبیقی مشخص می‌کند. نمونه مورد نظر این پژوهش سه کشور ژاپن، استرالیا و ایران است که بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان داد، کشورهای مورد نظر در این مقاله در بعد پذیرش و جذب در مواردی مثلاً تمام تحصیلات متوسطه و دارا بودن دیپلم، موفقیت در آزمون ورودی به هم شباهت دارند ولی کشورهای ایران و ژاپن نسبت به شغل معلمی و انجام مصاحبه‌های مختلف در مقایسه با کشور استرالیا در مورد جذب حساس‌تر عمل می‌کنند، به‌طوری که صلاحیت‌های اخلاقی، اجتماعی، جسمانی، نداشتن سوء پیشینه، انگیزش و توانایی‌های عمومی را به‌دقت می‌سنجند. همچنین در نظام جذب کشور ایران به مواردی همچون سن، معدل و تعهد گرفتن از متقاضیان در ابتدای دوره نیز اهمیت داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of How to Attract and Prepare Students in Teacher Training Institutions in Japan, Australia and Iran

نویسندگان [English]

  • Mahmood Sangari 1
  • Salman Akhash 2
1
2
چکیده [English]

Abstract: The aim of this research is a comparative study of how to attract and prepare students in teacher training institutions in Japan, Australia and Iran. The method of the research is comparative, and based on a range pattern that describes the four stages of description, interpretation, proximity, and comparison in comparative studies. The result showed that three countries of Japan, Australia and Iran, resembles each other in accepting students, such as secondary education and having a diploma, success in entrance exams. But Iran and Japan are more sensitive to teaching and doing interviews about attracting than Australia do. So that the powers of moral, social, physical, clearances, motivation are meticulously assessed. In addition to the items listed in the absorption, in Iran items like age, grade and commitment from the applicants are also important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative study
  • Preparation
  • Teacher Training System
آقازاده، احمد (1392). آموزش و پرورش تطبیقی. تهران: سمت.
آموزش و پرورش استرالیا (2012). قابل دریافت از طریق: www.esa.edu.au
ابراهیمی، سیده فاطمه (1390). مطالعه تطبیقی راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ابتدایی کشورهای آمریکا، استرالیا، هند و ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
احمدی، حسن (1393). مقایسه شیوه‌های ارتقاء علمی معلمان ابتدایی کشورهای ایران، آلمان، ژاپن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
احمدی وهمکاران (1394).راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور (1). تهران: دانشگاه فرهنگیان.
اسدی گرمارودی، اسدالله و شریف‌زاده، سیدعلی (1392). دانشگاه فرهنگیان (قله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش). تهران: مدرسه.
الماسی، علی‌محمد (1392). آموزش و پرورش تطبیقی. تهران: رشد.
امراله، امید و حکیم‌زاده، رضوان (1393).بررسی تطبیقی نظام ارزیابی کیفیت برنامه درسی تربیت معلم در کشورهای کره جنوبی، انگلستان و ایران. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 5 (9)، 7 -25.
حبیبی، کامل (1390). بررسی تطبیقی ارتقاء صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در کشورهای ژاپن، آلمان و ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
حسینی، مهسا و ابراهیمی، طاهره (1393). بررسی تطبیقی تربیت معلم در کشورهای ایران، ژاپن و آلمان. اولین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم رفتاری. تهران.
دانشگاه فرهنگیان (1394). طراحی کلان (معماری) برنامه درسی تربیت معلم (برنامه درسی ملی تربیت معلم جمهوری اسلامی ایران). مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش عالی. (سند(
درکی، سیمین (1384). بررسی تحولات و مسائل عمده نظام تربیت معلم ایران از تأسیس دارالفنون تا زمان حال. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
رحمانی، نیره (1392). توانمندسازی معلمان با تأکید بر آموزه‌های اسلامی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
رولن، توماس و فریبورک، کریستوف (1383). تعلیم و تربیت در ژاپن؛ ترجمه رجبعلی رعیتی دماوندی. ساری: انتشارات دانشگاه مازندران.
سرکارآرانی، محمدرضا (1382). اصلاحات آموزشی و مدرن‌سازی. تهران: انتشارات روزگار.
سمیعی‌نژاد، بیژن (1395). طراحی الگوی تأمین و تربیت معلم تراز جمهوری اسلامی ایران در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ابتدایی و دلالت‌های اجرای آن. رساله دکتری، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
سلیمانپور عمران، محبوبه (1388). بررسی تحلیلی و تطبیقی ضوابط جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش ایران، ژاپن، آلمان و انگلستان. طرح تحقیق، مرکز تحقیقات آموزش و پرورش استان مازندران.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1390). اساسنامه مصوّب دانشگاه فرهنگیان. www.scc.ir
عمرانی، محمد (1391) چالش‌های تربیت معلم در ایران.روزنامه رسالت، 26 آذرماه.
فراهانی، علیرضا؛ نصر اصفهانی، احمدرضا و شریف خلیفه سلطانی، مصطفی (1389). ارزیابی شیوه‌های آموزش و تربیت معلمان ابتدایی در نظام آموزش عالی کشور. فصلنامه علمی پژوهشی فناوری آموزشی. 5 (1)، 61-75.
فرجاد، محمدعلی (1393). آموزش و پرورش تطبیقی، ج 1 و 2. تهران: رشد.
فلیک، اووه (1392). درآمدی بر تحقیق کیفی؛ مترجم ‌هادی جلیلی. تهران: نشر نی.
عزیزی‌نژاد، بهاره (1392). مباحثی نو در آموزش و پرورش تطبیقی. تهران: آوای نور.
ماکی ماسامی و دیگران (1369). تربیت معلم در ژاپن؛ ترجمه مرکز تحقیقات آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، نشریه شماره 52، 24-10.
ملایی‌نژاد، اعظم (1384). بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت معلم در کشورهای انگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزی و ایران. وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
ملایی‌نژاد، اعظم (1391). صلاحیت‌های حرفه‌ای مطلوب دانشجو معلمان دوره ی آموزش ابتدایی،فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 11 (44)، 33 – 62.
ملکی، حسن (1391). صلاحیت‌های حرفه معلمی. تهران: انتشارات مدرسه.
نیک‌نیا، ثریا (1385). بررسی تطبیقی نحوه گزینش، آموزش، نگهداری و ارزشیابی معلمان در ایران و کشورهای آمریکا، انگلیسی، ژاپن، مصر و هند. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید رجایی.
یونسکو (1990).آموزش و پرورش برای آینده (کنفرانس بانکوک). تهران: مرکز تحقیقات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش.