مقایسه دو نظریه «کلاسیک آزمون» (CTT) و « پاسخ سؤال » (IRT)از نظر اندازه گیری شاخص های دقت آزمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دفتر آزمون سازی سازمان سنجش آموزش کشور

2 کارشناس ارشد مرکز مطالعات سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده

پژوهش حاضر، به منظور مقایسه دو نظریه کلاسیک آزمون (CTT) و پاسخ سؤال (IRT) از نظر اندازه گیری شاخص های دقت آزمون انجام شد. روش تحقیق، از نوع کاربردی ـ توصیفی است و برای بررسی سؤال پژوهشی، پاسخنامه های داوطلبان ورود به دانشگاه های کشور در سال 1384، در رشته علوم تجربی در آزمون اختصاصی درس زیست شناسی مورد استفاده قرار گرفت. از بین کلیۀ داوطلبان شرکت کننده نظام سالی - واحدی در این گروه آزمایشی، یک گروه نمونۀ 1000 نفری به طور تصادفی انتخاب شد و سؤال تحقیقی بر روی پاسخنامه های گروه نمونه بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که نظریه IRT از نظر اندازه گیری شاخص های دقت آزمون بر نظریه CTT ارجحیت دارد. با توجه به نتایج تحقیق، در نظریه پاسخ سؤال، برای هر سطح توانایی، آگاهی و خطای استاندارد جداگانه ای به دست می آید که بر اساس آن می توان فهمید آزمون در کدام سطح توانایی، دارای بیشترین دقت و کمترین خطاست؛ مزیتی که نظریه کلاسیک اندازه گیری فاقد آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between " Classical Test Theory" and "Item Response Theory" in Terms of Their Ability to Measure Test Accuracy Indices

نویسندگان [English]

  • SeyedeTayebe Motiee Langroudi 1
  • Balal Ezanloo 2
  • Reza Payrovi 1
1
2