بررسی دیدگاه های داوطلبان آزمون سراسری سال 1386 شهرستان تهران به منظور بهینه سازی اجرای ثبت نام های الکترونیکی در مقیاس گسترده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز مطالعات سازمان سنجش آموزش کشور

2 کارشناس پژوهشی مرکز سازمان سنجش

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این پژوهش با هدف بهینه سازی اجرای ثبت نام های الکترونیکی با استفاده از دیدگاه های داوطلبان آزمون سراسری انجام شده است. طرح تحقیق از نوع پیمایشی و جامعۀ آماری طرح شامل داوطلبان آزمون سراسری سال 1386 شهرستان تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی، نمونه ای به حجم 740 داوطلب از چهار منطقۀ شمال غرب، شمال شرق، جنوب غرب و جنوب شرق انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. اطلاعات تحقیق با استفاده از پرسشنامۀ محقق ساخته با ضریب همسانی درونی835/0 و روایی محتوایی مورد تأیید کارشناسان سنجش و اندازه گیری آموزشی جمع آوری شده است. نتایج نشان داد، داوطلبان به ثبت نام از طریق اینترنت علاقه مند بوده اما مشکلاتی از قبیل دسترسی نداشتن به سخت افزار، اعتماد نداشتن به ثبت نام اینترنتی و عدم شناخت شیوه های ثبت نام را ذکر کرده اند. دیدگاه های داوطلبان در خصوص ثبت نام اینترنتی با توجه به گروه آزمایشی متفاوت نبود، اما از نظر دسترسی به شبکۀ اینترنت بین مناطق مختلف تفاوت معنادار بود. همچنین نتایج نشان داد، داوطلبان نحوۀ اطلاع رسانی سازمان را در بحث ثبت نام "مطلوب" ارزشیابی کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the Quality of Electronic Registration in Large-Scale Administration

نویسندگان [English]

  • GholamReza Yadegarzadeh 1
  • Fazlolah Moghimi 2
  • Koroush Parand 3
  • Arash Bahrami 1
1
2
3